Tlačivá

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby (*.pdf)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania (*.pdf)
 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.pdf)

Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.docx)
Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.pdf)

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.pdf)