Tlačivá

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.pdf)

Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.docx)
Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.pdf)

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.pdf)