Farské oznamy _09. 12. 2018Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli milodarom v zbierke na charitu. Zbierka činila 2.075,84 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tradičného pečenia vianočných oblátok v pastoračnom
centre a tiež štedrým darcom, ktorí poskytli suroviny na ich výrobu i tým, ktorí ich roznášali
po rodinách našej farnosti.

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné
Pánboh zaplať.

Dnes popoludní o 16.00 pozýva Divadlo HUGO do KD v Dulove na divadelné predstavenie „Kým kohút
nezaspieva”. Vstupné 3 €.

Aj v 2. adventnom týždni pozývame všetky deti, mládež i dospelých na rorátne sv. omše a ďalej
prežívať „Advent plný vďačnosti” za všetko, čo nám Boh dáva. Deti, ktoré si privstanú, pred sv.
omšou pozývame tiež na modlitbu posv. ruženca. Po sv. omši budú pre školákov prichystané
v pastoračnom centre raňajky (okrem soboty).

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich.
Ich obsahom je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a
spravodlivosť vo svete.

V piatok (14.12.) o 11.00 prijmú sviatosť manželstva Jozef Dubovský z Dubnice nad Váhom a
Patrícia Mináriková z Hornej Poruby. Mladomanželom želáme na spoločnej ceste životom veľa
lásky a Božieho požehnania.

V piatok (14.12.) pozývame všetkých farníkov pripraviť sa na vianočnú sv. spoveď. Začneme
o 17.30 kajúcou pobožnosťou a katechézou s podnetmi k spytovaniu svedomia. Potom bude nasledovať
hodinová tichá adorácia. Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude vo štvrtok (20.12.).

Veľké upratovanie kostolov pred Vianocami bude na budúcu sobotu (15.12.) od 9.00. Prosíme,
aby prišli nielen členovia upratovacích skupín, ale aj ostatní farníci a zvlášť mladí ľudia.
Veríme, že radi pomôžete.

V sobotu (22.12.) o 16.00 pozývame do farského dvora v Pruskom na „Živý betlehem”. Pri príchode
bude súpis ľudu  – nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Deti, príďte oblečené ako pastieri,
králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať vianočný punč a mastný chleba s cibuľou. Ak by mal
niekto nejaké zvieratká do Živého Betlehema nech sa prihlási v sakristii.

Počas vianočných sviatkov organizuje hnutie eRko 24. ročník koledovania „Dobrá novina“ na pomoc
chudobným krajinám. Naši koledníci vás radi navštívia a potešia spevom a peknými vinšmi v stredu
26. decembra. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii alebo cez formulár na farskej webovej
stránke.

V sobotu 12. januára 2019 pozývame na 15. farský ples, ktorý sa uskutoční v KD Mikušovce. Zostalo
ešte zopár voľných miest. Vstupenky v cene 17 € sú už vytlačené, môžete si ich zakúpiť u Jána Pecúša.
Kto by chcel darovať niečo do tomboly, môže to priniesť na faru, do sakristie alebo na adresu Pruské
č. 298. Výťažok z plesu bude venovaný ľuďom v núdzi.

V pondelok 28. januára 2019 sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej adorácie rodín za rodiny. Každý
deň bude v inej farnosti Slovenska v čase od 8.00 do 20.00. Pretože ide o pracovný deň, prosíme tých,
ktorí majú dopoludnia, resp. celý deň voľný, aby si rezervovali dopoludňajší čas a popoludňajšie časy
po 15.00 prenechali rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu dopoludnia. Povzbudzujeme k adorácii celé
rodiny i jednotlivcov. Rodina, ktorá sa zapíše na prihlasovacom hárku, umiestnenom vo farskom kostole
v Pruskom pod chorusom, v prvom stĺpci ako 1. rodina, berie na seba záväzok povinnej účasti, aby
eucharistický Ježiš nezostal v chráme osamotený. Pokiaľ sa táto rodina nemôže zúčastniť, nech zabezpečí
v danom čase za seba náhradu. Ostatné rodiny sa môžu zapisovať na ďalšie miesta. Kontaktnou osobou je
Peter Mojto. Svojou účasťou vyjadrime vzťah ku Kristovi – Spasiteľovi a prosme za naše rodiny.
 
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30 6,30 6,30
6,30

6,30 7,20
10,15
17,45
Horovce -
-
- -
- - 9,15
Dulov - - - - - - 8,00
Vršatec - - - - - - -
Krivoklát - - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť