Farské oznamy _17. 03. 2019Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli milodarom v zbierke na charitu. Zbierka činila 1.684,31 €.
Dnes poobede o 14.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú
bude mať mládež. Na budúcu nedeľu (24.3.) si ju pripravia ženy.
Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme vo
Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

V pondelok (18.3.) po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, pozývame na
Katechetický pondelok. Budeme pokračovať v rozoberaní Desatora.

Na slávnosť sv. Jozefa, v utorok (19.3.) o 17.30, pozývame do Farského kostola v Pruskom
na sv. omšu, ktorú bude sprevádzať slovinský miešaný spevácky zbor diecézneho klasického
gymnázia v Ľubľane. Po sv. omši bude nasledovať krátky koncert, ktorý sa uskutoční v rámci XX.
medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov v Trenčíne.

V piatok (22.3.) o 16.45 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty a o 17.30
na celofarskú sv. omšu, po ktorej bude krátka tichá adorácia so záverečným požehnaním s Oltárnou
sviatosťou.

V našom dekanáte sa vo Farnosti Ilava budú v dňoch 23.3. a 24.3. sláviť sv. omše za šírenie kultúry
života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu
sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka a za požehnanie a
posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu
aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 7, skupina p. Štefánie Poláčkovej.
Vďaka za ochotu pomôcť.
 
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 17,30 6,30 6,30
17,30

17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce -
6,30
-
-
- - 9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť