Farské oznamy _17. 06. 2018Dnes (v nedeľu) popoludní vás pozývame na farský deň. Od 15.00 bude na farskom dvore hrať
dychová hudba SEDMEROVANKA. Budú podávané bryndzové halušky a guláš. VIDEO
Sprievodný program: návšteva krypty farského i františkánskeho kostola, ochutnávka omšového
vína vo farskej pivnici, káva vo farskej kuchyni, súťaže pre deti a otvorený bude aj ovocný sad za
pastoračným centrom.
V piatok o 16.00 hodine sviatosť manželstva príjmu Ivan Vavrinec z Pruského a Monika Lefantová
z Galanty. V sobotu o 14.00 hodine Róbert Frič a Iveta Štefancová. Mladomanželom vyprosujeme
veľa lásky a Božieho požehnania.
V piatok vás pozývame na celofarskú a chválovú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine
z Mikušoviec.

Sväté omše:

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30 6,30 6,30 fr.
16,00
17,30

14,00
17,45
7,20
10,15
17,45
Horovce - 6,30 - -
- - 9,00
Dulov - - - 6,30 - - 8,00
Vršatec - - 6,30 - - - -
Krivoklát 6,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť