Farské oznamy _11. 03. 2018Dnes (v nedeľu) popoludní bude modlitba krížovej cesty o 14.00 hodine a budú sa ju modliť deti, budúcu nedeľu muži.
Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
utečencom. V piatok vás pozývame na celofarskú svätú omšu, pred ktorou bude krížová cesta a po nej poklona krížu.
Pridajte sa, aj veriaci z filiálok, autobus pôjde o 16.30 z Mikušoviec.
Sväté omše v týždni budú ráno o 6.30: pondelok Krivoklát, utorok Horovce, streda Dulov a štvrtok Vršatec.
V sobotu 17. marca organizujeme BURZU bez peňazí. Burza sa týka čohokoľvek – hlavne detských vecí. Zber darovaných
vecí bude v piatok 16. marca – pastoračné centrum – od 9.00 do 17.00 hodiny. Burza vecí (môžete si prísť niečo vybrať):
sobota 17. marca – pastoračné centrum – od 9.00 do 14.00 hodiny.
Budúcu nedeľu o 16.00 hodine vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty na horu BUTKOV. Autobus pôjde o 15.00 z Mikušoviec
cez jednotlivé obce, v Pruskom bude o 15.30. Prihláste sa v sakristii alebo cez inet. prihláška
DAROVANIE krvi – pondelok 26. marca 2018 - prihláška
V pondelok 26. marca bude možnosť v Pastoračnom centre v Pruskom darovať krv od 8.00 do 10.30. Bližšie informácie a podmienky
si prečítajte na stránke našej farnosti, cez ktorú sa môžete na odber aj prihlásiť.
7-dňová púť do Medžugoria 2018 - prihláška
Od nedele 3.6. do soboty 9.6.2018 putujeme spoločne do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí,
kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme
samozrejme ani na more. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večere, spoločné poistenie = 190 EUR.
Prihláste sa a do poznámky dajte dátum narodenia a poštovú adresu. Duchovný doprovod: Jozef Jáňa a Juraj Hvolka.
2 % - Jonatánu (pre farské aktivity)
Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii,
na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do
poštovej schránky pred farou.

Sväté omše:

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30 6,30 6,30
17,30

17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce - 6,30 - -
- - 9,00
Dulov - - 6,30 - - - 8,00
Vršatec - - - 6,30 - - -
Krivoklát 6,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť