Farské oznamy _12. 05. 2019Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Za každý Váš
milodar úprimné Pánboh zaplať. Nezabúdajme prosiť, aby Pán vzbudil
nové duchovné povolania aj v našej farnosti.

Dnes je aj Deň matiek. Spomeňme si na naše mamy, nezabúdajme na nich
v našich modlitbách a poďakujme im za ich lásku a obetavosť.

Dnes poobede o 14.00 pozývame na májovú pobožnosť pri kaplnke v Bohuniciach
pri kaštieli. Na budúcu nedeľu (19.5.) bude pobožnosť na Vršatci pri kaplnke
na Brezovej.

Vo štvrtok (16.5.) sa zúčastníme na Kňazskom dni v Nimnici. Z tohto dôvodu
bude sv. omša v Pruskom i v Dulove ráno o 6.30.

V piatok (17.5.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na
krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu (18.5.) Farnosť Ladce pozýva na tradičnú Celoslovenskú púť do Skalného
sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Doprava autobusmi je zabezpečená
takto: jeden autobus na krížovú cestu bude odchádzať z námestia pri kostole
v Pruskom o 11.45 a dva autobusy na sv. omšu budú odchádzať o 13.45: jeden
z námestia pri kostole v Pruskom a druhý (zberný) z Horoviec cez Dulov a Pruské.
Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

V sobotu (18.5.) o 15.00 prijmú v Pruskom sviatosť manželstva Rastislav Majerech
a Michaela Pechancová, bývajúci v Dubnici nad Váhom a o 15.00 v Horovciach Michal
Velas a Tatiana Bieliková, obaja z Horoviec. Obom párom vyprosujeme na spoločnej
ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (19.5.) o 15.00 bude v kostole v Pruskom nácvik na Slávnosť 1.
sv. prijímania. Účasť prvoprijímajúcich detí spolu s rodičom je nutná.

V dňoch 24.-26. mája 2019 pozýva Združenie zázračnej medaily na duchovné cvičenia
s P. Ondrejom Skočíkom, CM, ktoré sa uskutočnia v Penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch.
Prihlasovanie na: sr.gemma.zzm@gmail.com alebo na čísle: 0910 842 255.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13,
skupina p. Márie Mojtovej z Bohuníc. Vďaka za ochotu pomôcť.
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 6,30 6,30 6,30
17,30

17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce -
17,30
-
-
- 15,00 s
9,15
Dulov - - - 6,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť