Aktuality

Hlasujte za historický organ 2018

Rozhodnite sa pre jeden z organov. Dajte mu svoj hlas a pomôžte tak získať financie na jeho
reštaurovanie. Vybrali sme deväť diel, za ktoré môžete hlasovať do 25.2. Víťaznému organu
s najvyšším počtom hlasov udelí Nadácia VÚB grant na reštaurovanie.   
     
Hlasujte TU:
https://www.nadaciavub.sk/poklady/


Zverejnené od: 12.02.2018 do 25.02.2018
zobraziť viac...

Farské oznamy _11. 02. 2018


V stredu začíname prežívať pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom pôstu od jedla a môžeme vynechať televíziu i internet.
Sväté omše budú: Pruské 6.30, 17.30; Horovce 17.30; Dulov 18.30. Od Popolcovej stredy večer do soboty večer bude vo
farskom kostole trojdňová adorácia – 3x24 hodín, aj v noci. V kostole bude možnosť napísať modlitby a mená zosnulých na
modlitbové panely. Deti môžu nakresliť Ježišovi obrázok. Adoráciu ukončíme v sobotu o 19.00 hodine modlitbovým Taizé
stretnutím.
Každý deň v pôstnom období (od pondelka do soboty, okrem nedieľ) až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť
vo farskom kostole o 15.00 hodine ...

Zverejnené od: 11.02.2018 do 18.02.2018
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad VáhomKalendar zberu 2018
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...