Aktuality

Kam na futbal

Futbalový klub TJ Tatran Horovce a FC LUMAX Horovce v spolupráci 
s Obecným úradom v Horovciach srdečne pozýva všetkých fanúšikov 
futbalu na majstrovské futbalové zápasy našich zástupcov v sútažiach.      

III. Liga SZ  - Muži "A" - ZsFZ
20. 08. 2017 (nedeľa) o 17.00 hod. : FKS Nemšová - FKM Nové Zámky (ihrisko TJ Horovce)

III. liga Starší žiaci U15 SZ ZsFZ
19. 08. 2017 (sobota) o 10.00 hod. : TJ Tatran Horovce - FK TJ Kúty  (ihrisko Horovce)

III. liga Mladší žiaci U13 SZ ZsFZ
19. 08. 2017 (sobota) o 12.00 hod. : TJ Tatran Horovce - FK TJ Kúty  (ihrisko Horovce)Prídte povzbudiť našich hráčov a tak im pomôcť k víťazstvu.Zverejnené od: 16.08.2017 do 20.08.2017
zobraziť viac...

Farské oznamy _13. 08. 2017


Dnešná nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831.
Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Všetci farníci ste pozvaní. Možnosť
svätej spovede bude priamo pred omšou od 13.00 hodiny na cintoríne.
Aj v nasledujúcom týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných časoch, utorok bude ruženec pred
omšou.
V utorok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše: Pruské ráno 6.30 u františkánov
a večer 19.30; Horovce 13.00 spoločne s pešími pútnikmi do Čenstochovej, Dulov 18.30. Po večernej omši v
Pruskom bude sviečkový sprievod k Matke Božej ...

Zverejnené od: 13.08.2017 do 20.08.2017
zobraziť viac...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky MŠ Horovce 2017


Obec Horovce podľa §  4 zákona č. 596/2003 Zb.  o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy HorovceZverejnené od: 01.08.2017 do 22.08.2017
zobraziť viac...

Prenájom multifunkčného ihriska 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena, resp. oprava poškodených sietí. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9,00 hod. do 15,00 hod. /zdarma/   Prenájom je spoplatnený:   tenis               - 2 ...

Zverejnené od: 18.07.2017 do 30.09.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2017
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Kalendar zberu 2017
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...