Aktuality

Farské oznamy _10. 12. 2017


Koledníci spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti
na sviatok svätého Štefana. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z
narodenia Spasiteľa. Koledovanie DOBREJ NOVINY je spojené so zbierkou pre
deti v Afrike. Prihlásiť na koledovanie sa môžete v sakristii.

Požehnanie koledníkov našej diecézy bude v kostole Dulov budúcu nedeľu
o 10.30 hodine. Koledníkov požehná diecézny biskup Tomáš Galis. Deti a ich
vedúci, srdečne ste pozvaní. Po svätej omši bude v kultúrnom dome občerstvenie
a prezentácia fotografií z Afriky.

V tomto týždni pokračujeme v rorátoch od pondelka do piatku.

V piatok 15. decembra vás pozývame pripraviť ...

Zverejnené od: 10.12.2017 do 17.12.2017
zobraziť viac...

Výsledky hlasovania v obci Horovce vo voľbách do VUC 2017


Zverejnenie oficiálnych výsledkov hlasovania vo volibách do orgánov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 04. november 2017 za obec Horovce. 

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC obec Horovce 

Počet oprávnených voličov v obci – 688 
Počet zúčastnených voličov – 213  ( 30,96 % ) 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 213 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TSK - 212 


Podľa počtu hlasov sa v našej obci umiestnili kandidáti na predsedu TSK nasledovne:  

  1.     Jaroslav Baška, Ing.              93 2.    Renáta Kaščáková, ...

Zverejnené od: 06.11.2017 do 17.12.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2017
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Kalendar zberu 2017
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...