Aktuality

Farské oznamy _25. 06. 2017


Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom za organizáciu farského dňa a aj všetkým zúčastneným. FOTO TU.
V sobotu o 16.00 hodine sviatosť manželstva príjmu Michal Mišovec a Petra Jurenková z Dulova.
Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.
V piatok vás pozývame na svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec.
Ranné sväté omše budú v týždni u františkánov.
Novokňaz Juraj Hvolka bude sláviť sväté omše s udelením novokňazského požehnania nasledovne:
v stredu 28. júna zo slávnosti svätého Petra a Pavla o 17.30 v Horovciach a ...

Zverejnené od: 25.06.2017 do 02.07.2017
zobraziť viac...

Krásna oslava životného jubilea!

Dňa 11. mája 2017 sa dožila naša spoluobčanka pani Antónia Kováčiková významného
životného jubilea 100 rokov. Pri tejto významnej udalosti v živote jubilantky, ale aj v histórií
našej obce, navštívil oslavenkyňu starosta obce pán Milan Velas aby jej zablahoželal.
Pani Antónia Kováčiková je najstarším obyvateľom obce Horovce. Miléj jubilantke, v mene
spoluobčanov našej obce, prajeme hlavne veľa zdravia a množstvo krásnych chvíľ prežitých
v kruhu svojej rodiny.Zverejnené od: 22.05.2017 do 30.06.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2016
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...