Aktuality

Farské oznamy _15. 10. 2017


Budúcu nedeľu slávime v celej Cirkvi ako Misijnú nedeľu, po svätých omšiach
bude zbierka na MISIE.V tomto týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných
časoch. Farský kostol máme vyzdobený z plodov zeme a bude otvorený dnes (v nedeľu)
celý deň do 20-ej hodiny večer.
Ďakujeme veriacim z Horoviec za prípravu duchovných hodov, za výborné občerstvenie
a prípravu liturgie. Účasť bola veľmi pekná a kňazi odchádzali povzbudení. Budúci
rok budú duchovné hody v Pruskom :-)

Pripravujeme farský kalendár na rok 2018 s fotografiami farského kostola.

V piatok večer bude celofarská sv. omša s adoráciou a autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

Náš rodák kňaz ...

Zverejnené od: 15.10.2017 do 22.10.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2017
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Kalendar zberu 2017
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...