Horovecká stopa 2018


Občianske združenie turistov Ostrá hora Horovce v spolupráci s Obecným úradom
v Horovciach Vás pozývajú na 1. ročník amatérskeho festivalu fotiek a filmu turistiky,
ktorý sa uskutoční dňa 17.03.2018 t.j. sobota od 15.00 hod. v DK Horovce. Vstupné je
dobrovoľné. Sprievodný program a tombola.Späť