Krásna oslava životného jubilea!


Dňa 11. mája 2017 sa dožila naša spoluobčanka pani Antónia Kováčiková významného
životného jubilea 100 rokov. Pri tejto významnej udalosti v živote jubilantky, ale aj v histórií
našej obce, navštívil oslavenkyňu starosta obce pán Milan Velas aby jej zablahoželal.
Pani Antónia Kováčiková je najstarším obyvateľom obce Horovce. Miléj jubilantke, v mene
spoluobčanov našej obce, prajeme hlavne veľa zdravia a množstvo krásnych chvíľ prežitých
v kruhu svojej rodiny.

Späť