Oznam o prerušení distribúcie elektrinyStredoslovenská energetika - Distribúcia a obecný úrad v Horovciach oznamujú občanom,
že dňa 08.02.2019 t.j. piatok od 7,30 hod. do 13.00 hod. bude v našej obci prerušená
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa DS spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta - súp. čísla :Späť