OZNAM - PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLYRiaditeľstvo Materskej školy v spolupráci s obecným úradom v Horovciach oznamuje záujemcom o zápis detí do škôlky,
že prijímanie detí do Materskej školy Horovce pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v mesiaci MÁJ  2018. Termín zápisu
je posunutý vzhľadom k novele zákon č. 245/2008 Zz. O výchove a vzdelávaní školského zákona, ktorá upravuje zápis detí
do 1. ročníka Základnej školy na mesiac Apríl. Bližšie informácie ohľadom vyzdvihnutia prihlášky a následného prijímania detí
do Materskej školy budú včas zverejnené na vchodových dverách.


Späť