POĎAKOVANIE ZA HOROVECKÉ HODY 2018Touto cestou by som sa chcel poďakovať ľuďom, ktorí boli ochotní a pomohli
pri príprave osláv „Horoveckých hodov“ 2018. Rád budem tlmočiť slová pána
farára, ktorý u nás slúžil hodovú svätú omšu. Páčilo sa mu, ako sme to mali
pripravené, za čo patrí veľká vďaka p. Ľudke Bielikovej a našim gazdinkám.
Keď p. farár odchádzal povedal – „Idem od vás povzbudený, bol to pre mňa
zážitok, pokračujte v tom, čo robíte.“ Aj pre nás sú jeho slová povzbudením a
som presvedčený, že tradíciu si treba zachovať.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne aj materiálne (tombolou)
k hodovým oslavám.
Taktiež poďakovanie patrí poľovníkom za chutný guláš a tiež účinkujúcim, ktorí svojim
programom spríjemnili hodové popoludnie.
Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní a príprave hodových
slávností a v neposlednom rade aj Vám, občanom, ktorí ste prišli.

    
Milan Velas - starosta obceSpäť