Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
04/2017 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 21.03.2017 640,50€
03/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Ecocities, s.r.o. 30.01.2017
01/2017 Zmluva o dielo
Zmluva
Arch. Projekt - Ing. arch. Emil Michálek 16.01.2017 12 150,00€