Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
21/2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny P. Bystrica 21.12.2017
23/2017 Kúpna zmluva
Zmluva
Ľuboš Kanás 15.12.2017 300,00€
22/2017 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva
Obec Lednické Rovne, Obec Zubák, Obec Horná Breznica, Obec Dolná Breznica, Obec Lednica, Obec Kvašov 14.12.2017
20/2017 Darovacia zmluva
Zmluva
Pierott, n.o. 28.11.2017 40,00€
19/2017 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD 22.11.2017 178 721,02€
17/2017 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 31.10.2017
18/2017 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a poviností
Dohoda
Ecocities s.r.o., Ekoplán s.r.o. 31.10.2017
15/2017 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva
DCA Audit, spol. s.r.o. 17.10.2017 900,00€
16/2017 Mandátna zmluva
Zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 17.10.2017 900,00€
13/2017 Zmluva o výpožičke podperných bodov
Zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. 22.08.2017
14/2017 Dohoda o spolupráci
Dohoda
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. 22.08.2017
11/2017 Dodatok č. 4 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd
Dodatok
Obec Dulov 31.07.2017
12/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR 28.07.2017 8 000,00€
10/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
Súkromná základná umelecká škola Bolešov 26.06.2017
09/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Zmluva
DOSA Slovakia, s.r.o. 06.06.2017
06/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluvy
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 05.06.2017 3000,00€
08/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj 25.05.2017 1 000,00€
07/2017 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera
Zmluva
F.M.Recykling s.r.o. 18.05.2017
05/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva
Slovak Telekom, a.s. 03.05.2017 19,99€ / mesačne
04/2017 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 21.03.2017 640,50€
03/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Ecocities, s.r.o. 30.01.2017
01/2017 Zmluva o dielo
Zmluva
Arch. Projekt - Ing. arch. Emil Michálek 16.01.2017 12 150,00€