Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
14/2018 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd VK
Zmluva
Miriam Salvová 20.06.2018
13/2018 Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
ŠEVT, a.s. 04.06.2018
12/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
RAJO, a.s. 18.05.2018
11/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
RAJO, a.s. 15.05.2018
10/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra 10.05.2018 89 672,25€
09/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.04.2018 3 000,00€
08/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Vavrinec Ivan 14.03.2018 3256,00€
04/2018 Mandátna zmluva
Zmluva
APF Services, s.r.o. 16.02.2018
07/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
Pierott, n.o. 16.02.2018 40,00€
06/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 12.02.2018
05/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 09.02.2018
02/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB 30.01.2018 15 600,00€
01/2018 Licenčná zmluva
Zmluva
TENDERnet, s.r.o. 25.01.2018 250,00€ / rok
03/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 15.01.2018