Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
09/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.04.2018 3 000,00€
08/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Vavrinec Ivan 14.03.2018 3256,00€
04/2018 Mandátna zmluva
Zmluva
APF Services, s.r.o. 16.02.2018
07/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
Pierott, n.o. 16.02.2018 40,00€
06/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 12.02.2018
05/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 09.02.2018
02/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB 30.01.2018 15 600,00€
01/2018 Licenčná zmluva
Zmluva
TENDERnet, s.r.o. 25.01.2018 250,00€ / rok
03/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 15.01.2018