Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
09/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnéj požiarnej ochrany SR
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30.04.2019 3 000,00€
08/2019 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
Zmluva
Silver Mine, s.r.o. 04.04.2019 0,15€ / liter
07/2019 Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Martin Palme 28.03.2019
06/2019 Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva
Emil Drahuta 21.03.2019 430,00€
05/2019 Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Jaroslav Velič 14.03.2019 15.04.2019
04/2019 Zmluva o prenájme pozemku
Zmluva
SAVAR s.r.o. 24.01.2019 1,00€ / ročne
03/2019 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok
TENDERnet, s.r.o. 22.01.2019 250,00€ / rok
01/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o. 14.01.2019
02/2016 Kúpna zmluva
Zmluva
Poľovné združenie ENGLOVÁ Horovce 14.01.2019 8 000,00€