Prenájom multifunkčného ihriska 2017


Obecný úrad oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska je opätovne v režime

prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena, resp. oprava

poškodených sietí. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto

správcu ihriska, bude možné kľúče od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade

v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.

Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9,00 hod. do 15,00 hod. /zdarma/

 

Prenájom je spoplatnený:   tenis               - 2 €/1hod.

                                                           loptové hry - 5 €/1 hod.

 

Upozorňujeme občanov, že priestor ihriska je monitorovaný kamerovým systémom, nakoľko

v minulosti dochádzalo k poškodzovaniu ochranných sietí.

Prosíme rodičov, aby na to upozornili svoje deti.

Späť