Súťaž pre našu školuSvet technológií sa neustála posúva dopredu a ak chceme byť na tento svet pripravení, bez vyskúšania
si týchto technologických noviniek to nie je bohužiaľ možné. Týka sa to aj vzdelávania. Moderných a kvalitne
vybavených učební nikdy nie je dosť, a preto sa spoločnosť MB TECH BB s.r.o. pod hlavičkou Školská
technika rozhodla pomôcť k lepšiemu vzdelaniu a darovať interaktívnu učebňu až 3 školám na Slovensku.

Do hlasovania o interaktívnu učebňu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na území Slovenskej
republiky od 26. septembra až do 31. decembra 2018 a počas celého trvania súťaže.

Hlasovať môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba
so súhlasom svojho zákonného zástupcu) prostredníctvom hlasovacieho formulára

3 školy s najvyšším počtom hlasov (1 v každej časti Slovenska) získa novú interaktívnu učebňu v hodnote až
7 000 €. Pre všetkých hlasujúcich je pripravených vyše 100 vecných cien.

https://nanovylevel.sk/

Späť