UPOZORNENIE - Prevádzkovateľ cintorínaPrevádzkovateľ cintorína upozorňuje  občanov Dulova a Horoviec, že postupne začne odstraňovať  pozostatky hrobových miest
na miestnom cintoríne, o ktoré sa nikto nestará. O tieto hrobové miesta doteraz neprejavili pozostalí záujem a neuzatvorili nájomné
zmluvy. Hrobové miesta sú po tlecej dobe, niektoré budú môcť byť poskytnuté novým záujemcom a niektoré úplne zrušené.
Ak sú občania, ktorí sa starajú o hrobové miesto a nemajú naň uzatvorenú nájomnú zmluvu, nech sa čím skôr prihlásia na obecnom
úrade v Dulove. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté u pani Mišíkovej na č. t. 4471 100 alebo 0948 949 848.


Späť