Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018    
Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.    
                      

 

Späť