Voľby prezidenta SR 2019


              Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. 
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. 
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
                                                                                                                    

Späť