Výsledky hlasovania v obci Horovce vo voľbách do VUC 2017Zverejnenie oficiálnych výsledkov hlasovania vo volibách do orgánov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 04. november 2017 za obec Horovce. 

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC obec Horovce 

Počet oprávnených voličov v obci – 688 
Počet zúčastnených voličov – 213  ( 30,96 % ) 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 213 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TSK - 212 


Podľa počtu hlasov sa v našej obci umiestnili kandidáti na predsedu TSK nasledovne:  

  1.     Jaroslav Baška, Ing.              93
2.    Renáta Kaščáková, Mgr. 75
3. Štefan Škultéty, PhDr. 24
4. Ferdinand Vavrík, Ing. 10
5. Nora Pániková  6
6. Petra Hajšelová, Mgr. 4
7. Igor Valko 0Podľa počtu hlasov sa v našej obci umiestnili kandidáti na poslancov zastupiteľstva TSK nasledovne:

1.

Pavol Mičuda, Mgr.

120

2.

Marian Horečný, Mgr.

74

3.

Rastislav Henek, Mgr.

55

4.

Lukáš Raník, Ing.

42

5.

Milan Panáček, Ing.

41

6.

Pavel Melišík, Ing.

34

7.

Igor Hurta, MUDr.

32

8.

Ján Prekop

30

9.

Miroslav Kubičár, PaedDr.

28

10.

Cyril Crkoň, Bc.

16

11.

Marián Michalec, Mgr.

14

12.

Andrea Jankovičová, Ing.

13

13.

Marián Mišún

12

14.

Jaroslav Čibenka, JUDr.

11

15.

Roman Hvizdák

10

16.

Jaroslav Mazúr

8

17.

Ján Okrajek

7

18.

Miroslav Bučko, Mgr.

6

19.

Miriam Gabčová, Ing., Ph.D.

6

20.

Peter Hudák

5

21.

Michal Janek

5

22.

Ivan Kubiš

5

23.

Peter Regina, Bc.

5

24.

Ján Lameš

4

25.

Daniel Krištof

3

26.

Miloš Svoboda, Ing.

1

Späť