Aktuality

Farské oznamy _22. 04. 2018


Dnes po svätých omšiach je zbierka na kňazský seminár. Zároveň ďakujme za kňazov rodákov a kňazov,
ktorí pôsobili vo farnosti a modlime sa, aby Pán vzbudil v našej farnosti povolanie stať sa kňazom.
V piatok vás pozývame na celofarskú a chválovú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine
z Mikušoviec.
Sväté omše v týždni budú ráno: v pondelok Krivoklát, utorok Horovce, Vršatec streda a štvrtok Dulov.
V sobotu o 12.30 hodine sviatosť manželstva si vyslúžia Michal Sloboda z Beluše Jarmila Jakúbková z Dubnice.
O 14.00 hodine Dušan Benko z Myjavy a Katarína Pecháčková z Pruského. O 15.00 hodine Lukáš Porubčan
z Klobušíc a Mária ...

Zverejnené od: 22.04.2018 do 29.04.2018
zobraziť viac...

Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019


Obec Horovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
pre školský rok 2018/2019 prijíma riaditeľka materskej školy.

Termíny odovzdávania prihlášok:  02.05.2018 – 04.05.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeľky materskej  školy v Horovciach.
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ pre ...

Zverejnené od: 04.04.2018 do 04.05.2018
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad VáhomKalendar zberu 2018
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...