Aktuality

Prenájom multifunkčného ihriska 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena, resp. oprava poškodených sietí. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9,00 hod. do 15,00 hod. /zdarma/   Prenájom je spoplatnený:   tenis               - 2 ...

Zverejnené od: 18.07.2017 do 30.09.2017
zobraziť viac...

Farské oznamy _16. 07. 2017


Dnes (v nedeľu) po večernej svätej omši vo františkánskom kostole bude vernisáž
– zahájenie výstavy „Videl som všetky kostoly Slovenska“. Autorom výstavy je
fotograf Zdenko Dzurjanin, ktorý za osem rokov v 2927 obciach a mestách odfotografoval
4124 kostolov všetkých cirkví na Slovensku. Kurátorom výstavy je Pavol Demeš.

Aj v tomto týždni pokračujeme v modlitbe ruženca nasledovne:
Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole
Horovce: štvrtok 17.30,
Dulov: utorok 17.30
Vršatské Podhradie: pondelok 17.30,
Krivoklát: pondelok 17.30
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa predmodlievajú ruženec a aj tým, ktorí prichádzajú.

V piatok večer bude svätá ...

Zverejnené od: 16.07.2017 do 23.07.2017
zobraziť viac...

Ponuka miesta - Správca multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach hľadá na dohodu ochotného občana na pozíciu
" Správca multifunkčného ihriska " v Horovciach. Platové podmienky dohodou.
Náplň práce správcu multifunkčného ihriska je nasledovná:
evidencia prenájmu ihriska, pravidelná obhliadka ihriska a jeho okoli po každom ukončenom prenájme, pravidelná údržba multifunkčného ihriska, odovzdanie a prevzatie kľúčov, 

Bližšie informácie na obecnom úrade v Horovciach.Zverejnené od: 12.07.2017 do 31.07.2017
zobraziť viac...

POĎAKOVANIE ZA HOROVECKÉ HODY 2017


Starosta obce Horovce si dovoľujeme aj touto cestou poďakovať za pomoc a podporu
pri organizovaní akcie HOROVECKÉ HODY 2017, ktoré sa uskutočnili dňa 11.06.2017
v obci Horovce. Ďakuje sponzorom, ktorí sa svojimi sponzorskými darmi na akcii podieľali,
a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby  táto
akcia prebehla úspešne a k spokojnosti všetkým.Zverejnené od: 11.06.2017 do 31.07.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2017
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Kalendar zberu 2017
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...