Aktuality

Farské oznamy _17. 09. 2017


Aj v tomto týždni pokračujeme v modlitbe ruženca vo zvyčajných časoch. V piatok bude
celofarská svätá omša s autobusom z Mikušoviec o 16.30. V piatok po svätej omši bude
prezentácia a diskusia o Vietname, kde bude pôsobiť Emil Gallo ako misionár. Srdečne
ste pozvaní.

Nech Pán požehnáva všetky iniciatívne spoločenstvá v našej farnosti. V stredu pozývame na
eRko stretko. Stretneme sa o 17.30 hodine v telocvični pastoračného centra. Treba si zobrať
prezuvky.

Ďakujeme za peknú účasť na požehnaní kríža v Dulove (FOTO) a aj na púti na Butkove. Nech
vás všetkých zúčastnených Pán odmení svojím požehnaním a pokojom v rodinách.

V piatok o 15.00 ...

Zverejnené od: 17.09.2017 do 24.09.2017
zobraziť viac...

Pozvánka na kontrolný odlov dravých rýb v Horovciach

Srdečne Vás pozývame na kontrolný odlov dravých rýb na Jazere SIHOŤ v Horovciach
o rozlohe 2ha, ktorý sa bude konať dňa 23.9.2017  (t.j. sobota ) so začiatkom od  7.00 
do 12.00 hod. / za každého počasia / . Pozývame rybárov z okolia prežiť pekný deň.
O občerstvenie je  postarané. Štartovné: 10€

Zásady lovu:

* vek od 16 rokov
* loví sa na 1 udicu na privlač /len umelá nástraha/,loviaci musí mať povinnú                          
  výbavu/podberák, pean, meter, pero/
* chytá sa spôsobom chyť a pusť /s možnosťou odkúpenia ryby/ pstruh, šťuka, zubáč/
* každú ulovenú dravú rybu musí loviaci zmerať a zapísať
* ...

Zverejnené od: 07.09.2017 do 23.09.2017
zobraziť viac...

Prenájom multifunkčného ihriska 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena, resp. oprava poškodených sietí. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9,00 hod. do 15,00 hod. /zdarma/   Prenájom je spoplatnený:   tenis               - 2 ...

Zverejnené od: 18.07.2017 do 30.09.2017
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2017
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Kalendar zberu 2017
Zverejnené od: 04.01.2016
zobraziť viac...