Ostatné

Ďalšie potvrdena a povolenia obce Horovce...