Asistované sčítanie obyvateľov

 

Oznamujeme občanom, že od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa bude na celom území
SR realizovať asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené tým obyvateľom,
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Sčítať na môžete na kontaktnom mieste
v obci, t.j. na Obecnom úrade v Horovciach alebo pomocou mobilného asistenta, ktorý príde
k Vám domov a pomôže Vám so sčítaním.

Kontaktné miesto na obecnom úrade môžete navštíviť v prevádzkovom čase od pondelka
do piatka v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod..

O mobilného asistenta môžete požiadať na telefónnych číslach obecného úradu: 042/4693 664,
0903 485 213, alebo prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.
Viac informácii obdržíte na miestnom obecnom úrade alebo na webovej stránke: www.scitanie.sk.

Späť