Rozpočet

V zmysle zákona 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov bol

spracovaný rozpočet obce :


 

 

Rok 2019

 


 

 

 Rok 2018

 


 

 

 Rok 2017


 


Rok 2016

 

 

 


Rok 2015