Dopravné obmedzenie do 31.10.2019Obecný úrad v Horovciach upozorňuje občanov, že od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019
bude čiastočna uzávera ciest Lednické Rovne - Horovce a Horovce  - Borčice z dôvodu
obnovy prevádzkových parametrov na vyššie uvedenej ceste v rámci stavby „Súvislé
opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“.

UZÁVIERKA  CESTY

cesty:    II/507 v km    164,93 – 166,07
                                        167,13 – 168,80

úsek:    Lednické Rovne – Horovce

druh uzávierky: čiastočná, obojsmerná premávka bude striedavo vedená
v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m, počas realizácie bude premávka
riadená dvoma náležite poučenými osobami

termín uzávierky: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019

Dôvodom uzávierky je obnova prevádzkových parametrov na vyššie uvedenej ceste
v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na
rok 2019“.


UZÁVIERKA  CESTY

cesty:    II/507 v km   154,63 – 154,97
                                       155,94 – 156,19
                                       156,62 – 157,69
                                       158,25 - 159,60
                                       162,14 – 163,21

úsek:    Horovce - Borčice

druh uzávierky: čiastočná, obojsmerná premávka bude striedavo vedená
v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m, počas realizácie bude premávka
riadená dvoma náležite poučenými osobami

termín uzávierky: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019

Dôvodom uzávierky je obnova prevádzkových parametrov na vyššie uvedenej ceste
v rámci stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na
rok 2019“.Späť