Farmársky deň pre rodinu 2019Kultúrno-športová komisia pri obecnom úrade v Horovciach, pozýva rodiny s deťmi na farmársky deň,
ktorý sa uskutoční dňa 12.10. 2019 t.j. sobota od 13:00 hod. na Minifarme nad Hôrkou pri workoutovom
ihrisku.  Pre rodiny s deťmi budú pripravené rôzne farmárske súťaže a atrakcie - jazda na koníkoch,
traktorový vláčik. Na občerstvenie budú pripravené farmárske špeciality ako sú čerstvé syry, klobásky,
grilovaná jahňacina .
Na záver farmárskeho dňa bude vylosovaná tombola z farmárskych výrobkov. Touto akciou chceme
podporiť našich farmárov, ktorí v neľahkých ekonomických podmienkach vyrábajú kvalitné potraviny
a starajú sa o vzhľad našej krajiny . V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude akcia preložená.                                
Farmári z Horoviec a blízkeho okolia sa tešia na vašu návštevu.

Späť