Farské oznamy _01. 12. 2019Dnes je vyhlásená zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimne ďakujeme.
Oddnes môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené
v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou
za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola.

Pozývame vás na stretnutie koledníkov Dobrej noviny, ktoré sa uskutoční dnes
1. 12. o 14.00 vo farskej klubovni. V Bohuniciach taktiež dnes o 15.00 na ihrisku
pri obecnej knižnici. Povzbudzujeme aj birmovancov, aby sa zabojili to tejto služby
vo farnosti. Prosíme ochotných ľudí, ktorí by si zobrali na starosť koledovanie a jasličkovú
slávnosť v Dulove, aby sa prihlásili v sakristii, rovnako i rodiny, ktoré majú záujem,
aby ich koledníci navštívili, príďte sa zapísať do sakristie.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice
v pondelok od 16.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00.  
Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00.  Dulov vo štvrtok
od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov
v piatok od 12.30 do 13.30

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.

Od pondelka začíname ranné sv. omše pri sviečkach. Deti môžu prísť pred sv. omšou do
bočnej kaplnky, odkiaľ pojdeme v sprievode so sviečkami. Počas adventu si budeme rozprávať
o biblických postavách. Dnes po sv. omši si deti môžu prísť zobrať knižky (jednu do kažej rodiny!!),
do ktorých si budú lepiť nálepky počas celého adventu. Raňajky budú pre deti po sv. omši
v Pastoračnom centre.

Dňa 2. 12. (pondelok) sa v pastoračnom centre uskutoční odber krvi od darcov. Podmienky
pre darovanie krvi si môžete prečítať na plagátoch.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

V nedeľu 8.12. o 15:00 pozývame detí a rodičov do Pastoračného centra Jonatán na Mikulášske
tvorivé dielne, súťaže, hry, eRko tance, ukazovačky a na divadielko o sv. Mikulášovi v podaní
domácich hercov.

Dňa 11.01.2020 v sobotu sa KD Mikušovce uskutoční 16. Farský ples farnosti Pruské. Do tanca
hrá skupina MELÓDIA z Hradišťa. Cena vstupenky je 17 euro na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť
u pána Jána Pecúša tel: 0910 157 682. Kto by chcel darovať niečo do tomboly na ples môže to priniesť
na Farský úrad alebo do Sakristie kostola. Dovoz aj odvoz z plesu je zabezpečený autobusom.

Dostali sme ponuku na 7 - dňovú púť do Medžugoria (od 7. júna do 13. júna 2020). Poplatok za
cestovné, ubytovanie, stravu a poistenie je 200 Eur. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0903 281 799
formou sms. Do sms treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia a poštovú adresu. Prihlasovať
sa môžete do 15. januára 2020. Duchovný doprovod púte zabezpečuje vdp. Jozef Jáňa. Bližšie info
vo výveske.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 11, vedúca p. Katarína
Šponiarová. Vďaka za ochotu pomôcť.
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
17,30
6,30
17,45
7,20
10,15
17,45
Horovce -
17,30
-
-
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 17,30 - - - - - -
Bobunice 17,30 - - - - - -

 

 

Späť