Farské oznamy _02. 05. 2021


Verejné slávenie bohuslužieb je dovelené pri zachovaní platných
hygienických opatrení (prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia, odstup)
pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
Prenos sv. omše cez internet bude ešte stále pokračovať.
V platnosti naďalej ostáva dišpenz od povinnosti fyzickej účasti na bohoslužbách.
Zbierka na seminár bola 986,30 Eur. Za vaše milodary úprimne ďakujeme!
Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne:
Horovce v utorok od 16.00. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu
pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Spovedanie a sv. omše v Krivokláte,
Vršatci, Bohuniciach, Savčine a Podvaží zatiaľ nebudú obnovené. Prosíme
Vás, aby ste využili časy aj pridaných sv. omší vo farskom kostole. Modlime
sa, aby už budúci prvý piatok bol v pôvodnom režime.
Chorých farníkov, ku ktorým chodievame prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.
Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Sviatosť bude vyložená
po rannej sv. omši a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom večernej sv. omše.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Ivan Pagáč z Podvažia a Natália Ragasová
z Podvažia. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke,
nech to oznámi na farskom úrade.
V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3.
Beáta Gregušková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 
 
Sväté omše:
 

 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské

6,30

17,30

6,30

6,30

17,30

6,30

6,30

17,30

15,00 s.

17,45

7,20

10,15

Horovce -
17,30
-
-
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - - - - - -
Krivoklát - - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť