Aktuality


Obnovenie prevádzky MŠ


Materská škola Horovce, po dohode so zriaďovateľom, obnovuje prevádzku  na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
od 1. júna 2020. Návrat do MŠ je na dobrovoľnej báze.                                                                         

OZNAM - INFORMÁCIE POKYNY DOTAZNÍK PREHLÁSENIE

Zverejnené od: 27.05.2020
zobraziť viac...

Farské oznamy _24. 05. 2020


Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Sviatosť manželstva chcú prijať: Igor Paholík z Klieštiny
a Vladimíra Chupáčová z Horoviec. Lukáš Cíbik z Dulova a Renáta Hanicová z L. Rovní. Kto by
vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Na budúcu nedeľú máme možnosť získať odpustky. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve
alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky. Touto slávnosťou končí Veľkonočné obdobie a od pondelka 1.6.
sa opäť modlíme Anjel Pána.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní ...

Zverejnené od: 24.05.2020 do 31.05.2020
zobraziť viac...

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021- Aktualizované


MŠ a Obec Horovce oznamuje rodičom, že žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre rok 2020/2021
je zverejnená na obecnej stráne www.horovce.sk, kde si ju môžete stiahnúť k vyplneniu údajov alebo si žiadosť
môžete prevziať na Obecnom úrade v Horovciach.
Termíny odovzdania prihlášok: 8.6.2020 – 9.6.2020   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nebude vyžadovať.
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE
       
MŠ a Obec Horovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
...

Zverejnené od: 06.04.2020 do 09.06.2020
zobraziť viac...

Usmernenia - Koronavírus COVID - 19_Aktualizované_28_03_2020


Informácia o preventívnych opatreniach individuálnej a kolektívnej ochrany  
pred výskytom a šírením koronavírusu                                    
                            
Link na webovú stránku, ktorá bola zriadená, kde nájdete všetky podstatné informácie o korona víruse na jednom mieste. https://korona.gov.sk/
Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR_28_03_2020
ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa
Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD  
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia_19_03_20
...

Zverejnené od: 28.03.2020
zobraziť viac...

Rúška a nákupy pre občanov Horoviec

Aj v našej obci sú ochotné ženy, ktoré ušili rúška pre občanov, za čo im úprimne ďakujeme.
Ak niekto nemá rúško, môže sa preň zastaviť na obecnom úrade alebo zavolať na t. č.
042/ 4710 569 a my im ho doručíme domov. Zároveň ak niekto potrebuje pomoc s nákupom
alebo ísť do lekárne, tyká sa to osamelých starších ľudí a ľudí v karanténe, aby zavolali na
obecný úrad.Zverejnené od: 24.03.2020
zobraziť viac...

Oznámenie - zubná ambulancia MUDr. Eva Crkoňová


Z dôvodu šírenia infekcie koronavírus COVID-19 a na vysokú rizikovosť jej
prenosu v rámci zubnej ambulancie prevádzkuje ambulanciu v krízovom
režime LEN PO TELEFONICKOM DOHOVORE  NA TEL.Č. 0905 821 959.

Odporucanie z komory_MUDr_Crkonova_16_03_2020

Zverejnené od: 16.03.2020
zobraziť viac...

Správa krízového štábu obce Horovce_13_03_2020

Vysvetlenie niektorých opatrení a postupy dokumentácie krízového štábu obce Horovce
č. 1/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 
                                                                                                                                                          

• Základná škola a Materská škola v Horovciach je zatvorená od 13.03.2020 (riaditeľské voľno)
   a od 16.03.2020 najmenej na 14 dní na základe rozhodnutia ÚKŠ SR.

• Obecný úrad v ...

Zverejnené od: 13.03.2020
zobraziť viac...

Oznam ZŠ v Pruskom


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude základná škola i materská škola
v Pruskom zatvorená od 16.03.2020 ! V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom správ v EDUPAGE alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy. V prípadeotázok môžete kontaktovať vedenie školy a pedagógov prostredníctvom ich pracovných e-mailových adries (v tvare: priezvisko učiteľa, meno ucitela@zspruske.sk - bez diakritiky). V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej školy a miestneho rozhlasu.

Zverejnené od: 13.03.2020
zobraziť viac...

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH


Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR  zo dňa 12.3.2020
o uzatvorení školských zariadení  v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských
zariadení  budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s
označením:

SAD Trenčín: x10
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením
x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

SAD Prievidza: x10, x18,    (5)25,   (7)26
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením
x11, x43, ...

Zverejnené od: 13.03.2020
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...