UT_H_Oznámenie - zverejnenie Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK SSD,.a.s._27_05_20

UT_H_Oznámenie - zverejnenie Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK SSD,.a.s._27_05_20

UT_H_UR verejnánvyhláška BINO SSD 11458 Horovce_27_05_20

UT_H_grafická  príloha ur ssd 11458 horovce km,sit, detail_27_05_20Späť