TJ Tatran Horovce

VV ObFZ hlasovaním Per rollam zo dňa 25.3.2020
prijal jednohlasne nasledovné uznesenie :

UZN. 50/3/2020 VV ObFZ schvaľuje ukončenie
súťažného ročníku  2019/2020 s anulovaním

jeho výsledkov.


TJ TATRAN Horovce
Kontakt:
Telefón: 0908 / 713 863 , 0910 / 235 945
e-mail: tatran.horovce@gmail.com
Adresa:
           Horovce 302

           020 62 Horovce
           Slovensko
IČO: 30230837
DIČ: 2020616290
Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2928847099/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2884 7099
 

Web:

Info o klube - futbalnet