Aktuality

Farské oznamy _02. 08. 2020


V dnešnú nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci august, počas ktorej bude zbierka pre potreby farnosti.
Dnes po sv. omši o 10.15 sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole.
Porcinkulové odpustky: Dnes 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor,
katedrálach a františkánskych kostoloch úplne odpustky. Potrebné je navštíviť takýto kostol, pomodliť
sa Otče náš, a Verím v Boha, byť v stave milosti posväcujúcej (byť vyspovedaný), prijať v tento
deň sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva).

V pondelok 3.8. bude sv. omša v zmenenom čase nie ráno o 6.30, ale ...

Zverejnené od: 02.08.2020 do 09.08.2020
zobraziť viac...

Prerušenie dodávky elektriky - 18. 08. 2020

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že
v termíne od: 18.08.2020 07:30 do: 18.08.2020 16:30 bude vo Vašej obci prerušená
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. . Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci 
uvedené v prílohe tohto listu. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom ...

Zverejnené od: 28.07.2020 do 18.08.2020
zobraziť viac...

Oznam MUDr. Provazníková


MUDr. Provazníková, ambulancia Lednické Rovne oznamuje
svojím pacientom, že od 27.07.2020 do 07.08.2020 bude
ambulancia ZATVORENÁ.

Zverejnené od: 22.07.2020
zobraziť viac...

Usmernenia - Koronavírus COVID - 19_Aktualizované_28_03_2020


Informácia o preventívnych opatreniach individuálnej a kolektívnej ochrany  
pred výskytom a šírením koronavírusu                                    
                            
Link na webovú stránku, ktorá bola zriadená, kde nájdete všetky podstatné informácie o korona víruse na jednom mieste. https://korona.gov.sk/
Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR_28_03_2020
ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa
Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD  
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia_19_03_20
...

Zverejnené od: 28.03.2020
zobraziť viac...

Správa krízového štábu obce Horovce_13_03_2020

Vysvetlenie niektorých opatrení a postupy dokumentácie krízového štábu obce Horovce
č. 1/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 
                                                                                                                                                          

• Základná škola a Materská škola v Horovciach je zatvorená od 13.03.2020 (riaditeľské voľno)
   a od 16.03.2020 najmenej na 14 dní na základe rozhodnutia ÚKŠ SR.

• Obecný úrad v ...

Zverejnené od: 13.03.2020
zobraziť viac...

Vývoz KO a zber odpadu 2020


Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.
Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu. Vývoz
plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN.  
Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.      
                                                                                                         
Zverejnené od: 01.01.2020
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce HorovceVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce,
ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base .
Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch,
vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...