Aktuality

Daňová povinnosť a úľav na KO 2020


Obec Horovce vyzýva občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť alebo u ktorých došlo
k zmene okolností pre vyrubenie dane k 1.1.2020, aby si na Obecnom úrade podali daňové
priznanie do 31. januára 2020. Taktiež žiadame občanov, ktorí majú úľavu na komunálny
odpad, aby potvrdenie, prípadne  Čestné prehlásenie doniesli na Obecný úrad v Horovciach
do 31. januára 2020

Zverejnené od: 13.01.2020 do 31.01.2020
zobraziť viac...

Voľby do NRSR 2020


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. 
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania  
na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod..    
                                            
Informácie pre voliča NRSR_2020
OZNÁMENIE - hlasovací preukaz a hlasovanie poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Voľba poštou voličomZverejnené od: 06.11.2019 do 29.02.2020
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské. Plán vývozu
kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu. Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje
spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN.  Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                            Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad VáhomZverejnené od: 01.01.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...