Farské oznamy _12. 01. 2020Od stredy 15.1. pozývame druhákov a tretiakov (8-9 roční) na pravidelné stretká v čase 17:00-18:30
v stretkárni. Šrvrtkami naďalej pokračujú stretká pre mladšie deti (5-8ročné) tiež v čase 17:00-18:30.
Deťom je potrebné pribaliť prezúvky.

Vo štvrtok 16.1. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré navštevujú ZŠ v Dulove a Horovciach
na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční po večernej sv. omši o 17.30 v Dulove. Prosíme, aby prišiel
aspoň jeden z rodičov každého dieťaťa.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách.
Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť
za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 14. júna. Vysluhovať ju bude p. biskup Mons. Tomáš Galis.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektovej súťaže "Máte dobrý nápad?". Vďaka Vašim hlasom
získali určitú finančnú podporu naši “Stretkáči”!

Naše Pastoračné centrum Jonatán je opäť funkčné. Kto by mal záujem prenajať si priestory pastoračného
centra, môže tak urobiť cez internet. Všetky potrebné informácie i kontakt na kompetentnú osobu nájdete na
našej webovej stranke: www.farapruske.sk v časti pastoračné centrum.

V dňoch 18.-25. januára v Cirkvi slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme sa k spoločenstvu
s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 1, vedúca p. Oľga Trenčanová.
Vďaka za ochotu pomôcť.
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 6,30 6,30 6,30 17,30 17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce -
16,00
-
-
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť