Farské oznamy _13. 09. 2020V pondelok (14.9.) bude sv. omša v Dulove o 16.00, po ktorej bude pobožnosť
Krížovej cesty ku krížu na Galovici. Srdečne ste pozvaní!
V utorok (15.9.) na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budeme v Dulove
sláviť hody. Slávnostná sv. omša bude o 10.00.
Birmovancov z Pruského pozývame vo štvrtok (17.9) o 17.00 na upratovanie
farského kostola a jeho okolia.
V piatok (18.9.) pozývame birmovancov na večernú sv.omšu, po ktorej bude
nácvik na slávnosť birmovania.
V sobotu (19.9) bude spoločná sv. spoveď pre birmovancov a birmovných rodičov
vo farskom kostole od 9.00 do
11.00. Ostatných príbuzných povzbudzujeme, aby využili možnosť sv.spovede
počas týždňa.
V nedeľu (20.9) bude v našej farnosti slávnosť prijatia sviatosti birmovania. Sv. omšu
o 10.15 s vysluhovaním tejto sviatosti bude sláviť náš diecézny biskup Mons. T. Galis.
Táto sv. omša - vzhľadom na situáciu a opatrenia - je vyhradená birmovancom, birmovným
rodičom a rodičom birmovancov. Prosíme, aby ostatní využili iné časy sv.omší v našej farnosti.
Za porozumenie ďakujeme!
Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Za Vaše milodari vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať!
Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobtotu. Záväzný je
len jeden. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Matin Monček z Pruského a Petra Mičudová z Pruského.
Pavol Hasidlo z Pruského a Júlia Holotová zo Sniny - bývajúca v Pruskom. Marek Dobšovič
narodený v Bratislave a Martina Húsková narodená v Ilave. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej
manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.
V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 15, GEN 80 (Ján Šatka).
Vďaka za ochotu pomôcť.

 
Sväté omše:
 

 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30

7,20

10,15

17,30

6,30

17,30

17,45

7,20
10,15 B

17,45

Horovce -
8,30
-
-
- -
8,45
Dulov 16,00 10,00 - 17,30 - - 7,30
Vršatec - - 16,00 - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť