Farské oznamy _17. 05. 2020Aj naďalej platia zdravotné a bezpečnostné opatrenia vydané vládou a prijaté Konfernciou biskupov Slovenska,
ktorých plné znenie nájdete na farskej stránke, fb, i vo výveske. Spoľahlivé informácie o ďalších krokoch v Cirkvi
nájdete na stránke www.kbs.sk.

Slávnosti prvého sv. prijímania a birmovky sa načas odkladajú. Akonáhle budeme vedieť dátumy jednotlivých slávaní
budete včas informovaní. Prosíme Vás teda o trpezlivosť a pochopenie pri planovaní týchto slávností.

Dnes bude zverejnené finálne žrebovanie Covid-kvízu. Výhercom budú ceny doručené cez týždeň. Všetci, ktorí ste
sa zapojili si vyzdvihnite malú odmenu, ktorú nájdete v miestnosti pre deti (sladkosť a omaľovánka). Prosíme Vás,
aby ste si to prišli vziať v pondelok po večernej sv. omši (alebo cez týždeň). Ďakujeme všetkým zapojeným!

Začíname novú súťaž s názvom „Hviezdy neba“. Úlohou pre deti i rodiny bude vytvoriť vlastnú predstavu neba a postupne,
podľa indícií, umiestňovať do Vášho výtvoru mená svätých, ktorí sa za danými indíciami skrývajú. Indície k jednotlivým svätým
budeme pridávať postupne. Preto pozorne sledujte stránku farnosti alebo fb stránku, lebo...neviete ani dňa, ani hodiny.
Súťaž bude zverejnená už dnes.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Matin Chudada z Lednice a Veronika Sieklová z Horoviec. Peter Dohňanský z Horoviec a
Nina Bafiová zo Spišského Štiavnika. Igor Paholík z Klieštinej a Vladimíra Chupáčová z Horoviec. Kto by vedel o nejakej
cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13, vedúca p. Mária Mojtová (Bohunice).
Vďaka za ochotu pomôcť.
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 6,30 6,30 6,30
17,30
17,30 6,30
15,00
7,20
10,15
Horovce -
17,30
-
16,00
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť