Dnes » -1 / -12
Zajtra » 0 / -12
Pozajtra » 1 / -12
pondelok 4. decembra 2023 - Meniny má Barbora

Farské oznamy 19.11. 2023

Dnes na slávnosť Krista Kráľa bude po sv. omšiach pobožnosť obnovy 
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa 
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: 
Bohunice v pondelok od 15.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce 
v utorok od 16.00. Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu 
od 15.30. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred. sv. omšami 
a v piatok od 15.30. V pondelok 27.11. budeme spovedať deti od 14.00 do 
15.00 v Pruskom.
Chorých a nevládnych farníkov, ku ktorým chodievame, príde vyspovedať pán 
farár v stredu od 8.00. Ak chcete niekoho nahlásiť na Vianočnú spoveď môžete 
tak urobiť po sv. omšiach do stredy. Pán kaplán bude spovedať neskôr.
Na prvý piatok bude vo farskom kostole sv. Petra a Pavla celodenná adorácia. 
Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši a Eucharistické požehnanie bude 
o 17.20.
Adventné vence budeme požehnávať v sobotu a nedeľu pri sv. omšiach - môžete 
ich pred sv. omšou položiť pred oltár.
Na budúcu nedeľu bude adventná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred
ďakujeme. 
Diecézna charita Žilina poštou pošle aj plagáty spolu s priloženým listom riaditeľa 
Diecéznej charity Žilina.
Pozývame na Kurz Rozlišovania Božej vôle a povolania pre mužov od 18–35 rokov 
v komunite Redemptoristov v Bratislave. Prihlasovanie je do 8.1.2024. Viac info na
plagáte.
Pozývame na Duchovnú obnovu pre mladých mužov od 8. – 10. 12. 2023 v Kňazskom 
seminári sv. Gorazda v Nitre. Viac info na plagáte.
V nedeľu 3.12. pozývame deti na detskú sv. omšu. Po sv. omši bude nácvik piesní na 
jasličkovú a rozdáme adventnú aktivitu. Adventná aktivita bude spojená s rannými
sv. omšami pri sviečkach, ktoré budú od pondelka 4.12. každé ráno 6:30 vo farskom
kostole. Po sv. omši v týždni sú deti pozvané na raňajky do farskej kuchyne.
V pondelok 27.11.2023 od 7.30h bude v PC Jonatán darovanie krvi.
V sobotu 16.12. o 16.00 hod. pozývame na živý betlehem na farskom dvore. Okrem
živých zvierat nás čaká program z tvorby detí a mladých našej farnosti, občerstvenie,
pečenie oblátok a vozenie na koníkoch. Všetci ste srdečne pozvaní.
Pozývame Vás na prijatie karmelitánskeho škapuliara dňa 8. 12. 2023 po odpustovej
svätej omši o 17:00 hod slúženej kňazom z rádu karmelitánov v chráme Notre Dame
v Trenčíne.
Pripomíname Adventný koncert kapely Felice bude na 1. Adventnú nedeľu 3.12.2023
o 17.00h v kostole v Pruskom. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.
V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3. Beáta
Gregušková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 Sväté omše:
  
  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30

17,30

6,30

6,30
17,30

6,30
17,45
7,20
10,15
Horovce -
17,30
-
-
-
-
9,15
Dulov - - - 17,30 6,30 - 8,00
Vršatec - - 16,00 - - - -
Krivoklát 17,30 - - - - - -
Bohunice 17,30 - - - - - -
Podvažie
- - - - - - -