Dnes » 34 / 15
Zajtra » 33 / 15
Pozajtra » 36 / 15
pondelok 27. júna 2022 - Meniny má Ladislav(a)

Farské oznamy 19.06. 2022

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa postarali o pripravu a dôstojné slávenie 
Božieho Tela aj slávnosti prvého sv. prijímania. Nech Vaše úsilie i obety Pán 
odmení svojim požehnaním. 
V pondelok bude stretnutie detí a rodičov po prvom sv.prijímaní v Pruskom. 
Stretnutie začne sv.omšou o 17.30. V sobotu 25. 6. sa uskutoční pešia púť 
Moravsko-Slovenským pomedzím. Začiatok je o 8.15 pri kostole v Brumove 
a zavŕšenie o 17.45 sv. omšou vo farskom kostole v Pruskom. Prihlásiť sa 
na pešiu púť môžete do 19. 6. na e-mailovej adrese celakrasna@gmail.com. 
Bližšie informácie aj celý program nájdete vo výveske.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Behan z Pruského a Karolína Letková 
z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke nech 
to oznámi na farskom úrade.
V Podvaží pri kaplnke bude na budúcu nedeľu sv. omša o 8.45 z titulu slávnosti 
Najsv. Srdca Ježišovho. Srdečne ste pozvaní.
Na budúcu nedeľu (26. 6.) sa uskutoční farský deň, ktorý začne sv. omšou 
o 10.15. Počas celého dňa do 20.00 budú otvorené krypty v obidvoch kostoloch. 
Program na farskom dvore začne o 14.00. O 19.00 pozývame na záver farského 
dňa v podaní vokálnej skupiny Harmony vo farskom kostole. Celý program a bližšie 
informácie nájdete na webe a vo výveske.
Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme. 
Pozývame vás na diecézne stretnutie rodín v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu 
nedeľu 26. júna. Začneme sv. omšou o 11.00 a modlitbou Anjel Pána. Popoludní je 
pripravený program pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na farskej výveske, 
ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke ssr2022.sk. Cez tieto stránky sa dnes 
večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť k online zastaveniu rodín v rámci duchovnej 
prípravy. Zo srdca žehná Váš biskup Tomáš.
Pozývame vás na 12. diecéznú púť rodín vo Višňovom, ktorá bude na budúci víkend 
25. a 26. júna 2022. V sobotu o 18.00 h bude svätú omšu slúžiť Marián Kuffa a v nedeľu 
o 11.00 h o. Ľuboš Václavek. Počas púte zaznejú rôzne svedectvá, budeme sa modliť 
modlitbu posv. ruženca, krížovú cestu a tiež bude možnosť sv. spovede. Srdečne ste 
pozvaní.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za Vaše milodary vopred 
ďakujeme. V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 1. 
p. Oľga Trenčanová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 Sväté omše:
  
  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské

17,30

6,30

17,30

6,30

17,30
+adorácia

17,45

7,20
8,45 Podvažie
10,15

Horovce -
17,30 KD
-
-
-
-
9,15 KD
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 16,00 - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -