Asprementovci (18. storočie)Syn Juliány Rákociovej a Ferdinanda Goberta d´Aspremonta, gróf Ján Gobert Aspremont
po dlhotrvajúcom spore v roku 1766 získal do držby Lednické panstvo po vyplatení záložnej
sumy.