Podmanický (15. storočie)
Podmanickovci boli uhorský šľachtický rod so sídlom v Podmaníne, Hričove a v Považskej Bystrici
na Považí. Podmanickovci patrili medzi najvýznamnejšie šľachtické rody Uhorska. Svoje meno i pôvod
odvodzujú od dedinky Podmanín, pod kopcom Manín.