Horovecké hody 2019Obecný úrad v Horovciach Vás srdečne pozýva na HOROVECKÉ HODY, ktoré sa budú konať
v dňoch 15. a 16. 06.2019 (sobota a nedeľa) v areály obecného úradu v Horovciach.
Všetkých občanov srdečne pozývame.                                                                

                                                                                                    starosta obce Milan Velas

Späť