Dnes » 27 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 31 / 15
sobota 20. júla 2024 - Meniny má Ilja, Eliáš

Informácie k zmenám vývozu triedeného zberu

Vážení občania obce Horovce,
od 01.04.2024 sa menia podmienky pre triedený zber, ktoré prinesú pre rodinné domy 
povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Z uvedeného dôvodu musela obec Horovce 
v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., pristúpiť k viacerým zmenám.
Triedený zber z rodinných domov bude preto od 01.04.2024 zabezpečovaný nasledovne:

Papier a lepenka:
Do každého rodinného domu bude v priebehu mesiaca marec 2024 distribuované 120 l 
vrece modrej farby.Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber.
Ostatné 1100 l nádoby na papier z lokalít rodinných domov budú postupne posťahované.
Do 120 l vreca modrej farby :
* patrí: noviny a časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, 
plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy .... 
* nepatrí: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, 
mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska kovové alebo plastové súčasti 
papierových výrobkov, tapety ....
Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených (nie z nádob vo vlastníctve občana)

Plasty + kompozitné obaly na báze lepenky (= tetrapaky) + obaly z kovu:
Do každého rodinného domu bude v priebehu mesiaca marec 2024 distribuované 120 l 
vrece žltej farby určené na spoločný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov 
na báze lepenky. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. 
Ostatné 1100 l nádoby na plasty, kovy, tetrapaky budú z lokalít rodinných domov postupne 
posťahované.
Do 120 l vreca žltej farby:
* patrí: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky, fólie číre a farebné, plastové obaly 
z potravín, polystyrén, igelitové tašky a vrecká, krabice od mlieka, džúsov a iných nápojov, 
plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov .... 
* nepatrí: znečistené fľaše, obaly, plechovky – chemikáliami, olejmi ropnými látkami a zvyškami 
potravín, guma, molitan, papier a lepenka, sklo ....
Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených (nie z nádob vo vlastníctve občana)

Frekvencie vývozov budú určené v zmysle zákonných štandardov a budú spracované 
do Harmonogramu vývozov triedených zložiek, ktorý bude zverejnený v priebehu mesiaca
marec
2024 na web stránkach spoločnosti Marius Pedersen, a.s., a obce Horovce.
https://www.mariuspedersen.sk/harmonogram-vyvozov/

Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu. Marius Pedersen, a.s.., Obec Horovce