Správne polatky obce

Správne  poplatky  obce  Horovce

1)  Matrika

2)  Evidencia obyvateľstva

3)  Stavebný poriadok

4)  Miestne dane a poplatky

5)  Životné prostredie