Kúpele v regióne 2020Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú občanom Obce Horovce využiť zľavy na vstupy do bazénov
(Bazén SINA, Bazén MuDr. Čapka,Bazén PII, PIII, Bazén Krym,Bazén GRAND)  v období  od 02.01.2020
- 29.02.2020 (denne).                                                                                                                        


Podmienky poskytnutia zľavy :
- vstup do termálnych bazénov SINA, Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym  je možný len pre osoby
s vekom nad 18 rokov, vstup do termálnych bazénov je možný len po zakúpení vstupenky v Predaji procedúr
(budova Kaštieľ);
- vstup do bazénu Grand je pre osoby od 3 do 14 rokov umožnený len v sprievode dospelej osoby, vstupenku
je potrebné si zakúpiť priamo v bazéne Grand (budova Rehabilitačný bazén);
- zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné, platia vždy pre 1 osobu a až po jej preukázaní sa platným
občianskym preukazom s trvalým pobytom v Obci;
- vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazénu (odporúča sa včasná rezervácia vstupu
do termálnych bazénov).

Späť