Dnes » 22 / 7
Zajtra » 15 / 7
Pozajtra » 19 / 7
sobota 3. júna 2023 - Meniny má Karolína

Obec Pruské vyhlasuje výberové konanie

Obec Pruské, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa / riaditeľky - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 369,
018 52 Pruské s predpokladaným nástupom dňa 27.08.2023.