Odovzdávanie záhradných kompostérov do bezodplatného užívaniaOdovzdávanie záhradných kompostérov do bezodplatného užívania
Čas a miesto odovzdania:
každý UTOROK od 8:00 do 15:00 hodiny na školskom dvore
                                                                                                   
Podmienky:

-    trvalý pobyt v obci Horovce
-    vlastnenie rodinného domu v obci
-    zaplatený poplatok za komunálny odpad za rok 2019
-    podpísanie preberacieho protokolu (na Obecnom úrade v Horovciach)

Upozornenie:

Je potrebné si zabezpečiť odvoz kompostéru, nakoľko jeho váha je cca 65 kg. Kompostér nie je poskladaný.

Späť