Oznam - eKasa


Finančná správa spustila projekt eKasa. lde o online napojenie pokladnic na finančnú správu.
Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikaterov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje
pokladnice upraviti alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskór od 1.júla 2019.
Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:                                    

OZNAM - eKASASpäť