Dnes » 24 / 5
Zajtra » 24 / 5
Pozajtra » 22 / 5
štvrtok 19. mája 2022 - Meniny má Gertrúda

Oznam obce Horovce - Daňová povinnosť 2022

Obec Horovce oznamuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť alebo u ktorých 
došlo k zmene okolností pre vyrubenie dane (predaj – kúpa bytu, domu, chaty, 
pozemku, dedenie, kolaudácia domu) k 01.01.2022, aby si na obecnom úrade podali 
daňové priznanie do 31. januára 2022.

Taktiež od 01.01.2022 do 31.01.2022 občania môžu podať na Obecnom úrade 
písomnú žiadosť o zľavu z poplatku za KOMUNÁLNY ODPAD. Týka sa to občanov, 
ktorí majú v obci Horovce TRVALÝ POBYT, ale zdržiavajú sa dlhodobo mimo obce, 
napr.: študenti bývajúci na internátoch, občania pracujúci v zahraničí, občania umiestnení 
v sociálnom zariadení v inom meste, atď.

Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú v obci nahlásený trvalý ani prechodný pobyt 
v obci, ale užívajú nehnuteľnosť a zdržiavajú sa v obci viac ako 90 dní, aby túto skutočnosť 
nahlásili na obecnom úrade v Horovciach z dôvodu vyrubenia poplatku za komunálny odpad. 
Obecný úrad im následne vydá potvrdenie pre správcu poplatku v mieste ich trvalého pobytu.