Oznam - Súkromná základná škola Bolešov


Súkromná základná umelecká škola” Bolešov, elokované pracovisko Horovce  (pobočka školy)

uskutočňuje zápis žiakov pre školský rok 2020/2021. Deti môžete prihlásiť do:

Vyučovanie v Súkromnej základnej umeleckej škole (SZUŠ), prebieha v priestoroch Základnej školy

Horovce v poobedňajších hodinách.

 

Školné: 6,00 € / mesačne

 

Informácie na tel. č.: 0905 191 955 alebo na: sukrzus@gmail.com

 

Tešíme sa na váš záujem. Veríme, že podporíte talent vašich detí.

 

Späť