Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
37/2018 Kúpno - predajná zmluva
Zmluva
Štefan Mikuš 10.12.2018 550,00€
35/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o. 05.12.2018
36/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok
Pôdohospodárska platobná agentúra 22.11.2018
38/2018 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva
DCA Audit s.r.o. 20.11.2018 1 080,00€
33/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB 05.11.2018 13 200,00€
40/2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Michal Velas 29.10.2018
34/2018 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18.10.2018 14 318,54€
39/2018 Poistná zmluva
Zmluva
Generali poisťovňa, a.s. 24.09.2018 862,45€ / ročne
39/2018 Poistná zmluva
Zmluva
Generali Poisťovňa, a.s. 24.09.2018 862,45€ / ročne
25/2018 Poistná zmluva
Zmluva
Generali poisťovňa, a.s. 13.09.2018 20,45€ / ročne
24/2018 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov
Zmluva
TOPSET Solutions s.r.o. 10.09.2018
30/2018 Dodávateľská zmluva
Zmluva
Stamad - Danka Staňová 10.09.2018
29/2018 Dodatok č. DBK/18/06/2018 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok
KOMENSKY, s.r.o. 29.08.2018
28/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva
Global Network Systems, s.r.o. 20.08.2018
22/2018 Zmluva o aktualizácií programov
Zmluva
TOPSET Solutions s.r.o. 16.07.2018 114,00€ / ročne
23/2018 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka 13.07.2018
21/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB 12.07.2018 82 031,51€
18/2018 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Vavrinec Ivan 03.07.2018
17/2018 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd VK
Zmluva
Juraj Remiš 29.06.2018
27/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 29.06.2018 10 000,00€
16/2018 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd VK
Zmluva
Rudolf Cíbik 27.06.2018
14/2018 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd VK
Zmluva
Miriam Salvová 20.06.2018
19/2018 Zmluva o prenájme pozemku
Zmluva
SAVAR s.r.o. 20.06.2018 1,00€ / ročne
32/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15.06.2018 30 000,00€
13/2018 Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
ŠEVT, a.s. 04.06.2018
15/2018 Zámenná zmluva
Zmluva
COOP Jednota Trenčín 28.05.2018
26/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok
KOMENSKY, s.r.o. 25.05.2018
12/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
RAJO, a.s. 18.05.2018
11/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
RAJO, a.s. 15.05.2018
10/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra 10.05.2018 89 672,25€
09/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.04.2018 3 000,00€
08/2018 Kúpna zmluva
Zmluva
Vavrinec Ivan 14.03.2018 3256,00€
04/2018 Mandátna zmluva
Zmluva
APF Services, s.r.o. 16.02.2018
07/2018 Darovacia zmluva
Zmluva
Pierott, n.o. 16.02.2018 40,00€
20/2018 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
Zmluva
Energie2, a.s. 16.02.2018 01.12.2019
06/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 12.02.2018
05/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 09.02.2018
02/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB 30.01.2018 15 600,00€
01/2018 Licenčná zmluva
Zmluva
TENDERnet, s.r.o. 25.01.2018 250,00€ / rok
03/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 15.01.2018